Monday, May 21, 2018

0
Municipalities
0
Tones CO2 reduced
0
Climate Change Strategies
0
Citizens involved
0
CC Adaptation measures

The latest updates

Втор ден од одржување на обуката за тренери (ТоТ) за програмите за финансирање на ЕУ проектите, која се одржува во хотел Романтик, Велес. Денес е...

Во рамки на проектот „Јакнење на локалните бизниси за предзвиците на глобалните пазари“, Компонента 1: Развивање на капацитетите на најмалку 10 Македонски мали и...

MILIEUKONTAKT MACEDONIA WITHIN THE PROJECT Building capacities of environmental CSOs to increase democratic processes in Macedonia SEEKS TRAINERS Milieukontakt Macedonia (MKM) is a non-for-profit, civil society organization, supporting initiatives...

Во рамките на проектот: Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на демократските процеси во Македонија, реализиран од страна на...

Во рамките на проектот “Јакнење на локалните бизниси за предзвиците на глобалните пазари”, имплементиран од Милиеуконтакт Македонија и CEIPIEMONTE S.c.p.a, Торино, Италија, беа избрани...

Милиеуконтакт Македонија и Здружението на инженери за животна средина - Развојна Програма Во рамките на проектот за градење на капацитетите на граѓанските организации за...

Во рамки на ИПА програмата за граѓанско општество и медиумска програма ‎2016-2017 година финансирана од Европската Унија, Милиеуконтакт Македонија и Здружение на инженери за...

На 2ри Март, 2018 (петок), со почеток од 14:00 во просториите на ЕУ ИнфоЦентарот, се одржа прв јавен настан за означување на почетокот на...

Проектот „Јакнење на локалните бизниси за предзвиците на глобалните пазари”, финансиран од Европската унија преку секторот за Централно финансирање и склучување на договори (ЦФСД),...

Milieukontakt Macedonia is implementing the project Stronger Local Businesses for Global Market Challenge financed through the National Programme for Transition Assistance and Institutional Building 2013, Instrument for...

Events

may, 2018

Sort Options

No Events

MCCSP

Map

ClimateChangeCards

Stay Informed

GreenAgenda Conference 2015

Democratic challenges for local communities in Macedonia

Climate change, it depends on us