Sunday, December 9, 2018

0
Municipalities
0
Tones CO2 reduced
0
Climate Change Strategies
0
Citizens involved
0
CC Adaptation measures

The latest updates

Milieukontakt Macedonia within the project Conservation of biodiversity in mountain grazing areas of Shara Seeks: Marketing Expert How to apply: Please send an e-mail with your CV, Reference letter if any, a portfolio and a financial...

Денеска завршува петнаесеттата годишна средба на здруженијата на граѓани кои работат на полето на животната средина и одржлив развој во Република Македонија, која викендов...

Престојниот викенд од 23-25.11.2018, во Хотел UNIQUE, Охрид, ќе се одржи петнаесеттата годишна средба на здруженијата на граѓани кои работат на полето на животната...

Milieukontakt Macedonia within the project Conservation of biodiversity in mountain grazing areas of Shara Seeks: Website designer How to apply: Please send an e-mail with your CV, Reference letter if any, a portfolio and a financial...

Milieukontakt Macedonia within the project Conservation of biodiversity in mountain grazing areas of Shara Seeks: Expert for Ecotourism and Agritourism Development Strategy How to apply: Please send an e-mail with...

Денес завршува втората работилница за планирање на стратегија на мрежата на иницијативи и организации во рамките на проектот “Градење на капацитетите на граѓанските организации...

На вториот ден од втора работилница за планирање на стратегија на мрежата на иницијативи и организации во рамки на проектот “Градење на капацитетите на...

Во рамки на проектот „Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на демократските процеси во Македонија“, во периодот од 18...

Од 5-7 октомври, во хотел Гардениа СПА, Велес, се одржува четвртата заедничка обука за претставниците на мали и средни претпријатија кои се дел од...

Milieukontakt Macedonia within the project Conservation of biodiversity in mountain grazing areas of Shara Seeks: Expert for Stakeholder analysis and networking capacities   Expert for Local Products’ Branding...

Events

december, 2018

Sort Options

No Events

MCCSP

Map

ClimateChangeCards

Stay Informed

GreenAgenda Conference 2015

Democratic challenges for local communities in Macedonia

Climate change, it depends on us