Wednesday, August 22, 2018

0
Municipalities
0
Tones CO2 reduced
0
Climate Change Strategies
0
Citizens involved
0
CC Adaptation measures

The latest updates

Milieukontakt Macedonia within the project     River Basin Management and Transparency Seeks: Senior PR Expert  PR Senior Expert Junior PR Expert  PR Junior Expert ...

Milieukontakt Macedonia within the project Conservation of biodiversity in mountain grazing areas of Shara Seeks: Graphic Designer Terms of Reference for Graphic Designer   How to apply: To apply,...

Milieukontakt Macedonia within the project Conservation of biodiversity in mountain grazing areas of Shara Seeks: Expert for overlay mapping: biodiversity versus over and under grazed areas ToR for...

На 11ти Јули, 2018 (среда), со почеток од 11:00 во просториите на Јавното Претпријатие за пасишта, се одржа првиот јавен настан за означување на...

ПОКАНА   Милиеуконтакт Македонија како лидер на проектот и партнерите: Здружение на Агроекономисти на Р. Македонија (ЗАЕМ) и Јавното Претпријатие за пасишта со задоволство Ве покануваат на прес-конференција...

Во рамки на проектот „Јакнење на локалните бизниси за предзвиците на глобалните пазари“, од 15-17 Јуни 2018 година, во хотел Сириус, Струмица, се одржа...

Втор ден од одржување на обуката за тренери (ТоТ) за програмите за финансирање на ЕУ проектите, која се одржува во хотел Романтик, Велес. Денес е...

Во рамки на проектот „Јакнење на локалните бизниси за предзвиците на глобалните пазари“, Компонента 1: Развивање на капацитетите на најмалку 10 Македонски мали и...

MILIEUKONTAKT MACEDONIA WITHIN THE PROJECT Building capacities of environmental CSOs to increase democratic processes in Macedonia SEEKS TRAINERS Milieukontakt Macedonia (MKM) is a non-for-profit, civil society organization, supporting initiatives...

Во рамките на проектот: Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на демократските процеси во Македонија, реализиран од страна на...

Events

august, 2018

Sort Options

No Events

MCCSP

Map

ClimateChangeCards

Stay Informed

GreenAgenda Conference 2015

Democratic challenges for local communities in Macedonia

Climate change, it depends on us