Tuesday, November 20, 2018

0
Municipalities
0
Tones CO2 reduced
0
Climate Change Strategies
0
Citizens involved
0
CC Adaptation measures

The latest updates

Milieukontakt Macedonia within the project Conservation of biodiversity in mountain grazing areas of Shara Seeks: Website designer How to apply: Please send an e-mail with your CV, Reference letter if any, a portfolio and a financial...

Milieukontakt Macedonia within the project Conservation of biodiversity in mountain grazing areas of Shara Seeks: Expert for Ecotourism and Agritourism Development Strategy How to apply: Please send an e-mail with...

Денес завршува втората работилница за планирање на стратегија на мрежата на иницијативи и организации во рамките на проектот “Градење на капацитетите на граѓанските организации...

На вториот ден од втора работилница за планирање на стратегија на мрежата на иницијативи и организации во рамки на проектот “Градење на капацитетите на...

Во рамки на проектот „Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на демократските процеси во Македонија“, во периодот од 18...

Од 5-7 октомври, во хотел Гардениа СПА, Велес, се одржува четвртата заедничка обука за претставниците на мали и средни претпријатија кои се дел од...

Milieukontakt Macedonia within the project Conservation of biodiversity in mountain grazing areas of Shara Seeks: Expert for Stakeholder analysis and networking capacities   Expert for Local Products’ Branding...

Од страна на Здружението на агроекономисти на Македонија (ЗАЕМ) беа изработени прашалници за фармери, а теренското истражување, односно посета и анкетирање се спроведе во...

На вториот ден од третата заедничка работилница „Партнерства за успешно финансирање преку ЕУ програмите“, која се одржа од 14-16 септември во хотел Бистра, Маврово,...

Во рамки на проектот „Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на демократските процеси во Македонија“, во периодот од 21...

Events

november, 2018

Sort Options
23nov - 25All Day15th Annual National Strategy Meeting of the Environmental CSOs(All Day) Str. Partizanska no.56

MCCSP

Map

ClimateChangeCards

Stay Informed

GreenAgenda Conference 2015

Democratic challenges for local communities in Macedonia

Climate change, it depends on us