Барање за понуда

Почитувани,

Милиеуконтакт Македонија, во рамки на проектот “Подобрување на биодиверзитетот на Дојранското Езеро преку соработка со сите општествени чинители и спроведување на екосистемски практики”, има потреба од набавка на хортикултурно уредување на пешачката патека на кејот на Дојранското Езеро. 

За таа цел, Ве покануваме да доставите понуда за услугите наведени подолу во ова Барање за прибирање на понуди (БПП). За да одговорите на ова БПП потребно е да ги следите упатствата содржани во овој документ.

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на договорот најдоцна до 04 Ноември 2020 во 17.00 часот по е-пошта на info@mkm.mk.

Со оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. 

Прегледај / Превземи
Образец
Тендер
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://milieukontakt.mk/wp-content/uploads/2020/04/DSC_5629-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}