Денес завршува втората работилница за планирање на стратегија на мрежата на иницијативи и организации во рамките на проектот “Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на демократските процеси во Македонија”, финансиран од ЕУ. Во прилог е дел од атмосферата на работилницата.

SHARE