Милиеуконтакт Македонија и Здружението на инженери за животна средина – Развојна Програма Во рамките на проектот за градење на капацитетите на граѓанските организации за заштита на животната средина за зголемување на демократските процеси во Македонија формираат мрежа за соработка и јакнење на капацитетие на здруженијата што работат во областа на животната средина.

Повикот и упатството за аплицирање може да ги преземете на следните линкови:

Повик

Пријава

SHARE