На вториот ден од втора работилница за планирање на стратегија на мрежата на иницијативи и организации во рамки на проектот “Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на демократските процеси во Македонија”, финансиран од ЕУ граѓанските организации го продолжија процесот на креирање на стратегијата на мрежата низ работа во мали групи.

SHARE